HOT-INFO

11-400 Kętrzyn,
Polska

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Mazurski Związek Międzygminny –Gospodarka Odpadami podjął się realizacji dużej inwestycji, budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Zakład powstanie w Spytkowie 4 km od Giżycka i obejmie obszar ok. 6 ha. Będzie obsługiwał ponad 100 tys. mieszkańców gmin wiejskich i miejskich: Banie Mazurskie, Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Orzysz, Pozezdrze, Ryn, Srokowo, Węgorzewo i Wydminy przyjmując rocznie ok. 40 tys. ton odpadów. Zakład w Spytkowie będzie wyposażony w najnowocześniejsze technologie, dostępne w branży gospodarki odpadami, będzie m.in. minimalizował ilość odpadów składowanych i poddawanych biodegradacji oraz maksymalizował odzysk i recykling odpadów poużytkowych. Oprócz swojej podstawowej działalności nowy zakład będzie służył realizacji programu edukacyjno- promocyjnemu zwiększającemu świadomość ekologiczną. Ta inwestycja o dużym znaczeniu dla regionu Wielkich Jezior Mazurskich pochłonie ok. 56 mln zł z czego połowę stanowić będą fundusze europejskie.

X

Right Click

No right click