HOT-INFO

11-400 Kętrzyn,
Polska

Redakcja

LXVII sesja nadzwyczajna
Rady Miejskiej w Kętrzynie,
odbędzie się w dniu 9 stycznia 2023r. (poniedziałek) o godz. 16.30, Ratusz Miejski,
Pl. M.J. Piłsudskiego 1, sala nr 6
z następującym porządkiem obrad:

 1. 1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:
     3.1. zmiany uchwały Nr LXVI/505/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023-2034.
     3.2. zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2023.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
  6. Zamknięcie LXVII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Rafał Rypina

Terminy posiedzeń komisji:

Komisja Edukacji, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie
– 9.01.23, Ratusz Miejski, godz. 15.30
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie
– 9.01.23, Ratusz Miejski, godz. 15.30
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskie w Kętrzynie
– 9.01.23, Ratusz Miejski, godz. 15.30

 

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Będzie sporo drobnych inwestycji, kilka dużych wspartych przez fundusze zewnętrzne. Kętrzyńscy radni miejscy zatwierdzili projekt budżetu na rok 2023. Plany zapowiadają  m.in. dokumentacje projektowe na budowę i przebudowę kętrzyńskich ulic (Targowa, Wileńska), kilka modernizacji i budów, jak choćby przebudowa ulicy Pieniężnego i Wiejskiej, budowa sięgacza ulicy Olsztyńskiej czy sięgacza ulicy Jagiełły.

Długo oczekiwana przebudowa ulicy Ogrodowej to też założenie tegorocznego budżetu, jednocześnie inwestycja, która stała się już symbolem tej  kadencji i tego burmistrza, niestety wyłącznie symbolem porażki.

Czytaj więcej...
Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Radny Dariusz Duczek został odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie. Jego miejsce zajął radny Rafał Rypina. Zmiany w konwencie rady odbyły się też na stanowiskach trzech Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczących komisji stałych rady. Bezwzględną większością głosów w tajnym głosowaniu radni powołali nowe prezydium.

Miejsce radnego Mariana Toruńskiego zajęła radna Marzena Gajek, która pełnić będzie funkcję nowej Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Miejsce radnego Krystiana Abramowicza zajęła radna Helena Szymkiewicz, nowa Przewodnicząca Komisji Edukacji, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Radnego Andrzeja Niedźwieckiego zastąpiła radna Wioletta Czech, która będzie też nową Przewodniczącą Komisji Gospodarki Komunalnej.

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Kętrzyńska Rada Miejska wybrała nowy skład Komisji Rewizyjnej. Odwołano dotychczasowych członków komisji: radną Alicję  Białą oraz radnych: Daniela Sapińskiego i Ryszarda Szymańskiego. To „narzędzie kontrolne rady” zdaniem wielu radnych nie działało ostatnio dobrze, a poza tym w składzie znalazło się tylko trzech radnych i żaden z nich nie należał do tzw. opozycji.

Nowy skład ma przynieść nową  jakość, rada zdecydowała, że odtąd w komisji rewizyjnej pracować będzie pięć osób. Przewodniczącym nowej  komisji rewizyjnej został radny Zbigniew Nowak, wiceprzewodniczącym komisji radny Edward Mitros, członkami radni: Roman Chodara, Władysław Zarecki i Czesław Ćwik.

Kluby radnych: Kętrzyn 2000 i Aktywny Samorząd nie zgłosiły na tej sesji żadnych kandydatów do pracy w tej komisji, jednak wciąż mogą to zrobić, bo komisja może działać również w siedmioosobowym składzie.  

Redakcja

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zapraszamy na LX Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Kętrzynie, która odbędzie się 15.09.2022 r. o godz. 12:00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad - zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.

Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1. odwołania radnej Marzeny Gajek ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.2. wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.3. zmiany uchwały nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.4. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.5. ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.6. odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.7. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.8. przyjęcia regulaminu wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.9. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.10. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.

3.11. ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.

3.12. odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.

3.13. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.

3.14. przyjęcia regulaminu wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.

3.15. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.

3.16. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

3.17. ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

3.18. odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

3.19. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

3.20. przyjęcia regulaminu wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

3.21. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

3.22. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

3.23. ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

3.24. odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

3.25. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

3.26. przyjęcia regulaminu wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

3.27. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

6. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie

X

Right Click

No right click