HOT-INFO

11-400 Kętrzyn,
Polska

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Kętrzyńska Rada Miejska wybrała nowy skład Komisji Rewizyjnej. Odwołano dotychczasowych członków komisji: radną Alicję  Białą oraz radnych: Daniela Sapińskiego i Ryszarda Szymańskiego. To „narzędzie kontrolne rady” zdaniem wielu radnych nie działało ostatnio dobrze, a poza tym w składzie znalazło się tylko trzech radnych i żaden z nich nie należał do tzw. opozycji.

Nowy skład ma przynieść nową  jakość, rada zdecydowała, że odtąd w komisji rewizyjnej pracować będzie pięć osób. Przewodniczącym nowej  komisji rewizyjnej został radny Zbigniew Nowak, wiceprzewodniczącym komisji radny Edward Mitros, członkami radni: Roman Chodara, Władysław Zarecki i Czesław Ćwik.

Kluby radnych: Kętrzyn 2000 i Aktywny Samorząd nie zgłosiły na tej sesji żadnych kandydatów do pracy w tej komisji, jednak wciąż mogą to zrobić, bo komisja może działać również w siedmioosobowym składzie.  

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Radny Dariusz Duczek został odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie. Jego miejsce zajął radny Rafał Rypina. Zmiany w konwencie rady odbyły się też na stanowiskach trzech Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczących komisji stałych rady. Bezwzględną większością głosów w tajnym głosowaniu radni powołali nowe prezydium.

Miejsce radnego Mariana Toruńskiego zajęła radna Marzena Gajek, która pełnić będzie funkcję nowej Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Miejsce radnego Krystiana Abramowicza zajęła radna Helena Szymkiewicz, nowa Przewodnicząca Komisji Edukacji, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Radnego Andrzeja Niedźwieckiego zastąpiła radna Wioletta Czech, która będzie też nową Przewodniczącą Komisji Gospodarki Komunalnej.

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Zmiany w konwencie kętrzyńskiej Rady Miejskiej? To możliwe. Na ręce obecnego przewodniczącego rady Dariusza Duczka trafił wniosek radnych, w którym czytamy, że chcą oni jego odwołania, jak również odwołania trzech wiceprzewodniczących rady – przewodniczących komisji stałych rady czyli: Mariana Toruńskiego, Krystiana Abramowicza i Andrzeja Niedźwieckiego.

Radni uzasadniają swój wniosek, krótko mówiąc, dużym rozczarowaniem wobec działań obecnego konwentu, popierającego bezkrytycznie burmistrza Ryszarda Niedziółkę. „W przekonaniu wnioskodawców, społeczność Kętrzyna wraz ze zmianą łączyła nadzieję na intensyfikację działań burmistrza w obszarze infrastrukturalnej miasta.

Okres ośmiu miesięcy pokazał, że była to zmiana, dla samej zmiany, bowiem proces zarządzania Gminą Miejską Kętrzyn nie uległ poprawie, a funkcja nadzoru i kontroli ze strony Rady Miejskiej w Kętrzynie nad organem wykonawczym uległa osłabieniu, co ma negatywny wpływ na rozwój Miasta w różnych obszarach jego funkcjonowania.

Zarówno Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie, jak i Wiceprzewodniczący Rady, objęci wnioskiem, utracili wiarygodność i zaufanie wnioskodawców i powinni zostać odwołani.”

Redakcja

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zapraszamy na LX Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Kętrzynie, która odbędzie się 15.09.2022 r. o godz. 12:00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad - zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.

Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1. odwołania radnej Marzeny Gajek ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.2. wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.3. zmiany uchwały nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.4. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.5. ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.6. odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.7. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.8. przyjęcia regulaminu wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.9. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.10. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.

3.11. ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.

3.12. odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.

3.13. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.

3.14. przyjęcia regulaminu wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.

3.15. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.

3.16. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

3.17. ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

3.18. odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

3.19. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

3.20. przyjęcia regulaminu wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

3.21. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

3.22. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

3.23. ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

3.24. odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

3.25. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

3.26. przyjęcia regulaminu wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

3.27. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

6. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

A jednak wszystko jest… Po sesji, która odbyła się  31 marca, burmistrz Kętrzyna opublikował na swoim facebookowym profilu post, zawierający litanię rzeczy, których w Kętrzynie NIE BĘDZIE. Opublikował również listę radnych, których za to wini. Przez tych „niedobrych” radnych, dzieci miały nie dostać laptopów z programu PPGR i w zasadzie miało nie być już niczego. Miał być niemal głód i ubóstwo.

Burmistrz Ryszard Niedziółka nie publikował jednak takiej listy wtedy, gdy rękoma „swoich” radnych, podwyższał podatki mieszkańcom oraz zaciągał kolejne kredyty na spłatę kredytów. Wtedy była bezpieczna cisza. Czy warto wierzyć, że dzieciom czegoś zabraknie, bo zagłosowano nie tak, jak zażyczył sobie tego burmistrz podczas tej jednej sesji? Oczywiście, że nie.

Czytaj więcej...
X

Right Click

No right click