HOT-INFO

11-400 Kętrzyn,
Polska

Koncert na dwa serca

Zrealizowany w 2010 r.. Koncert muzyki żeglarskiej i ballad Bułata Okudżawy. Wykonawcy: Andrzej Korycki i Dominika Żukowska

Kętrzyn: 12 godzin protestu

Protest rolników w Kętrzynie

Zamach na media

Czy TVP, a później Orlen zostaną zlikwidowane?

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Burmistrz Kętrzyna Ryszard Niedziółka nie otrzymał wotum zaufania. Tylko 9 radnych było za, aż 9 przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. A wiadomo, że przy podejmowaniu tej uchwały potrzebna jest bezwględna większość, w przypadku rady miejskiej to 11 głosów poparcia. O raporcie ukazującym stan Gminy Miejskiej Kętrzyn w roku 2020 padło wiele słów, a w dyskusji dominował temat straconych przez tych rządzących, 14 milionów złotych dofinansowania na budowę dwóch kętrzyńskich ulic: Górnej i Ogrodowej. Choć zarzucano burmistrzowi również niewłaściwą politykę kadrową czy brak odpowiednich relacji z radnymi miejskimi. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2020 rok zostało przez radnych zatwierdzone, a absolutorium burmistrzowi udzielone.

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Nie, burmistrz Kętrzyna Ryszard Niedziółka nie wydaje pieniędzy na gazetę "Wiadomości Lokalne" z własnej kieszeni. Pytała o to podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, radna Wioletta Czech. Z własnej kieszeni czy z budżetu miejskiego? W odpowiedzi czytamy, że z miejskiej kasy "Oferta całkowita na publikację treści w ramach zapytania ofertowego dotyczy 10 publikacji po 3 strony każda. Jej koszt wynosi 30.000,00 zł za 10 miesięcy." W odpowiedzi jest też tzw. wartość dodana, w której burmistrz napisał "W przeliczeniu na jednego mieszkańca Kętrzyna samorząd wyda 12 groszy miesięcznie." To chyba miało złagodzić informację, bo przecież to "tylko"12 groszy."12 groszy, tylko nie płacz proszę"... Czy mieszkańcy potrzebują samorządowych informacji przekazywanych na opłaconej tacy? Na rynku są przecież lokalne media. A do tego: Internetowa Strona Miasta, BIP, dwa facebookowe profile, tablice ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i Ratuszu. Czy to niewystarczające "pole" do przedstawiania miejskich spraw? Czy mieszkańcy Kętrzyna potrzebują w skrzynce pocztowej tych wiadomości za... 12 groszy?

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Będą ograniczenia. W Kętrzynie nie będzie można kupić alkoholu po godzinie 22.00, budząca wiele kontrowersji i liczne dyskusje, uchwała została podjęta. Rada miejska w Kętrzynie głosami 12 radnych zdecydowała o zwiększeniu liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu do 247 oraz o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach 22:00 - 06:00. Została podjęta też uchwała dzięki, której przedsiębiorcy prowadzący lokale gastronomiczne otrzymają zwrot 2/3 opłaty koncesyjnej, jeśli wnieśli ją za cały rok. Jest to pomoc restauratorom w trudnym czasie pandemii.

11

LAT

544

ZDJĘCIA

405

FILMY

538

ARTYKUŁY

X

Right Click

No right click