HOT-INFO

11-400 Kętrzyn,
Polska

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Grupa kętrzyńskich radnych miejskich wystąpiła z wnioskiem obniżenia pensji burmistrzowi Kętrzyna, Ryszardowi Niedziółce. Z obecnego wynagrodzenia w wysokości ok. 20.000,00 zł brutto, włodarz Kętrzyna miałby od 1 stycznia 2024 roku otrzymywać 16 035,00 zł brutto, na co składa się: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie brutto 7.700,00 zł, dodatek funkcyjny w kwocie brutto – 3 450,00 zł, dodatek specjalny w wysokości  30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie brutto – 3 345,00 zł oraz dodatek stażowy w wysokości  20% zasadniczego wynagrodzenia w kwocie brutto 1 540,00 zł.

Radni w uzasadnieniu swojej decyzji, a jednocześnie uchwały podali szereg argumentów, które ich zdaniem są kluczowe i przemawiają za obniżeniem wynagrodzenia Ryszardowi Niedziółce, a są to m.in. niski poziom realizowanych inwestycji, zapaść w realizacji programu komunalnego budownictwa mieszkaniowego czy utrata wielomilionowego dofinansowania na budowę ulicy Górnej i przebudowę ulicy Ogrodowej.

Głosowanie w tej sprawie nie dało jednak rozstrzygnięcia, 10 głosów za, 10 głosów przeciw.

 

X

Right Click

No right click