HOT-INFO

11-400 Kętrzyn,
Polska

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Zmienił wizerunek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie i to radykalnie, i nie chodzi tylko o remonty, którymi odmienił znacząco jej wnętrze, ale głównie o to, że tchnął życie w tę kulturalno – oświatową kętrzyńską palcówkę. Witold Gagacki był dyrektorem biblioteki przez dziesięć lat, pracował dla Kętrzyna profesjonalnie i z pasją, zmodernizował bibliotekę i procesy biblioteczne, został doceniony przez środowisko, mógł pochwalić się nawet tytułem Warmińsko – mazurski Bibliotekarz Roku 2014. Mimo to burmistrzowie Kętrzyna Ryszard Niedziółka i Maciej Wróbel  dalszej współpracy z Witoldem Gagackim nie podejmą. Zrobił swoje może odejść?

Czytaj więcej...
Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Mieszkańcy kętrzyńskiej ulicy Sobieskiego po wielu latach brnięcia w błocie doczekali się zainteresowania ich problemem, radni zdecydowali o przeznaczeniu 50 tys. zł na dokumentację na budowę tejże ulicy. Dwa spotkania władz miasta z mieszkańcami przyniosły rozwiązanie, na szerszy odcinek ulicy wykonana zostanie dokumentacja na budowę, węższy równie ważny w codziennym funkcjonowaniu mieszkających tam rodzin, zostanie wyremontowany inaczej, czyli utwardzeniem nawierzchni poprzez potrójne utrwalenie emulsją z grysem. Zastępca burmistrza Kętrzyna Maciej Wróbel zapewniał mieszkańców, że taka metoda będzie odporna na warunki atmosferyczne i że nie jest to remont wyłącznie na chwilę. Jednak, gdy przyszedł dzień realizacji inwestycji okazało się, że zamiast potrójnego utrwalenia emulsją z grysem będzie kilkanaście centymetrów pokruszonego asfaltu. 

Czytaj więcej...
Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

101.rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej i święto Wojska Polskiego. 15 sierpnia to też Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W Kętrzynie uczczono te wszystkie ważne dla Polski wydarzenia uroczystą mszą św. i apelem pod pomnikiem poległych, pod którym przedstawiciele różnych kętrzyńskich środowisk złożyli wiązanki kwiatów. Bitwa Warszawska nazywana Cudem nad Wisłą - starcie zbrojne w dniach 13–25 sierpnia 1920 roku pomiędzy Rosją Radziecką i Polską, decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej.

Czytaj więcej...
Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Wrzesień miesiącem pamięci narodowej. Wybuch II wojny światowej, obrona Westerplatte, bitwa pod Mokrą, bitwa pod Mławą, bitwa pod Wizną, agresja sowiecka na Polskę, wrzesień naznaczony jest krwią odważnych i walecznych polskich żołnierzy i bohaterów, którzy stanęli do walki z wrogiem ich kraju. To szczególny czas w historii Polski, w którym nie brak smutnych rocznic tragicznych wydarzeń. Wydarzeń, które pokazują ducha walki polskiego narodu i miłości Polaków do Ojczyzny. Cześć, hołd i największy szacunek winniśmy tym, którzy polegli walcząc o wolność, którzy nie zawahali się i poświęcili swoje życie w imię najważniejszych wartości. Wciąż żywe są słowa Cypriana Kamila Norwida "Ojczyzna to pamięć i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie." Chwała Bohaterom! Nigdy więcej wojny!

Redakcja
Fot. Wiesław Zygmunt

Burmistrz Kętrzyna Ryszard Niedziółka nie otrzymał wotum zaufania. Tylko 9 radnych było za, aż 9 przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. A wiadomo, że przy podejmowaniu tej uchwały potrzebna jest bezwględna większość, w przypadku rady miejskiej to 11 głosów poparcia. O raporcie ukazującym stan Gminy Miejskiej Kętrzyn w roku 2020 padło wiele słów, a w dyskusji dominował temat straconych przez tych rządzących, 14 milionów złotych dofinansowania na budowę dwóch kętrzyńskich ulic: Górnej i Ogrodowej. Choć zarzucano burmistrzowi również niewłaściwą politykę kadrową czy brak odpowiednich relacji z radnymi miejskimi. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2020 rok zostało przez radnych zatwierdzone, a absolutorium burmistrzowi udzielone.

X

Right Click

No right click